torstai 31. maaliskuuta 2016

Hengellistä kansanlauluperintöä - Siionin laulu 1: matka vieraalla maalla

Siionin laulu 1: matka vieraalla maalla (Bells, 2016) kolmelle eri äänenkorkeudelle (korkea, keskikorkea ja matala ääniala)
Kuluvana vuonna tulee täyttyneeksi 100 vuotta Oskari Heikki Jussilan (1888-1955) toimittaman Siionin laulut -kokoelman ensijulkaisusta.

Siionin laulu 1: matka vieraalla maalla -kokoelma sisältää 53 yksinlaulu- ja duettosovitusta ev. lut. kirkon herätysliikkeiden lauluperinteeseen kuuluvista hengellistä lauluista.

Laajemminkin tunnetut laulut ovat olleet erityisesti lestadiolaisen herätysliikkeen käytössä ja valtaosa löytyy edelleen Siionin laulut ja Siionin matkalaulut -kokoelmista, kuten myös esikoislestadiolaisten Virsikirja ja hengellisiä lauluja -kokoelmasta.


Kokoelmaan on poimittu monia vakiintuneita laulusovituksia, mutta se sisältää myös runsaasti uusia yksinlaulu- ja duettosovituksia. Kaikkien sovitusten säestysosuudet voidaan soittaa pianolla tai uruilla, joissakin saatetaan tarvita lisäksi myös jotain muuta soitinta: huilua, viulua tai selloa.
Näyte laulusta On lepopaikka suloinen (Trad., sov. Risto Ainali)Monet kokoelman lauluista kuuluvat edelleen lestadiolaisen lauluperinteen ydinlauluihin:
On lepopaikka suloinen, Jo nouse pilvi verinen, Mä katselen Golgatalle päin, Oi Jumalan', kuink' iloitsen, Tuo armon lasinen meri, Mä sydämestän' nähdä halajan, Nosta silmät murheen maasta, Matkalla me oomme täällä, O mun köyhää sieluani, Jumalan rauhaa rinnassansa, Herra Jeesus verellänsä, On koti, jonne myrskyt maan, Ihana rauhanranta jne.

Kokoelmaan valittujen sovitusten laulutekstit edustavat pääasiassa niiden vanhoja, osin aivan alkuperäisiäkin muotoja, kuitenkin niin ettei laulettavuus kärsi epämääräisten ja vaihtuvien tavumäärien vuoksi.

Mikäli lauluja halutaan esittää nykyisissä sanamuodoissaan, kokoelman loppuun laaditusta luettelosta voidaan nähdä vastaavuus nykyisin käytössä olevien Siionin laulut (1976, 2016), Siionin matkalaulut ja Virsiä ja Hengellisiä lauluja -kokoelmien laulunumeroihin. Lestadiolaisliikkeiden laulukirjojen lisäksi taulukosta löytyy myös viittaukset Siionin kannel -kokoelman laulunumeroihin.

Siionin laulu 1: matka vieraalla maalla -kokoelmassa on useita ev. lut. kirkon virsikirjasta löytyviä virsiä ja muita hengellisistä laulukirjoista tuttuja lauluja: Ei laulamasta lakkaa (Vk 337), Kiitos sulle, Jumalani (Vk 341), On kaunis synnyinmaamme (Vk 574) Oi, katsohan lintua, Lammas oon mä Jeesuksen, Onpa taivaassa tarjona ja Kerran kauneimmin.

Näyte laulusta Lammas oon mä Jeesuksen (Trad. Sov. Wolfgang Amadeus Mozart)

Kokoelmassa on myös hyvin vanhoja lestadiolaisuuden piirissä syntyneitä lauluja, osa enemmän ja osa vähemmän nykyisin käytössä. Esimerkkinä Paavali Ervastin sanoittamat laulut Oi Ylkä, Jeesus rakkahin ja Oi Jeesus, veljen' suloinen.


Näyte laulusta Oi Ylkä, Jeesus rakkahin (Trad. Sov. Juha Hakulinen)

Myöskään kansanedustaja, maanviljelijä Leonard Typpöä (1868-1922) ei voida ohittaa puhuttaessa lestadiolaisesta lauluperinteestä. Hänen sanoittamiaan lauluja löytyy kokoelmasta useita: Nosta silmät murheen maasta, Ah, autuasten maassa, Ei lakkaa kiitosääni, Ihana rauhanranta ja Jumalan rauhaan jälleen.

Ensimmäisen Siionin laulut -kokoelman toimittaneen Oskari Heikki Jussilan kädenjälki näkyy myös tässä kokoelmassa. Hänen sanoittamiaan ja suomentamiaan laulutekstejä on useissa lauluissa: mm. Oon lapsi Isän Jumalani, Etsimähän kadonnutta, Näin ristinpuussa riippuvanOi Jeesus rakas, milloin noudat sä ja Herran haltuun, veljet rakkaat.

Kaikki sovittajat tuntevat läheisesti lestadiolaista lauluperinnettä, jopa kasvaneet sen parissa. Vanhimmat sovitukset ovat Lars Johan Gustav (Gösta) Stråhlen (1894-1965) laatimia. Hän kiersi aikanaan keräämässä kansankoraaleja ja hengellisiä lauluja kansan parissa. Keräämänsä aineiston pohjalta hän laati useita yksinlaulusovituksia, joita tästäkin kokoelmasta löytyy.

Siionin laulu 1: matka vieraalla maalla - keskiäänelle (Bells, 2016)

Kokoelma tarjoaa sopivaa ja käyttökelpoista ohjelmistoa juhliin, jumalanpalveluksiin, iltamusiikkeihin, sävelhartauksiin, kirkkokonsertteihin, kuin myös kotimusisointeihin. Soveltuu tarvittaessa myös laulun opetuskäytössä, löytyyhän kokoelmasta lauluja monen tasoiselle laulajalle. Kotimusisointiin ja yhteislaulukäyttöön soveltuu parhaiten "matalalle äänelle" -kirja (vihreät kannet).


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti